Kontakti

Parka iela 23, Limbaži, LV-4001, Latvija
Tālr: +371 64070747; +371 64070710
E-pasts:

Darba laiks

P/O/C/P  10:00-18:00
T  10:00-19:00
Se  10:00-15:00 (no 01.07.-31.08. sestdienās SLĒGTS)

Piektdiena
17. augusts
Vārda dienas:
Vineta, Oļegs

Limbažu Galvenās bibliotēkas projekti

2017. gadā realizētie projekti

 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansējuma apjoms Projekta apraksts (īss kopsavilkums) Atbalstīts/
neatbalstīts
Lasīsim bērnu grāmatas kopā ar autoriem – BIBLIOTĒKĀ! VKKF 800,00 EUR
(VKKF)
 
Projekta mērķis ir kopā ar grāmatu autoriem popularizēt latviešu oriģinālliteratūru bērniem un jauniešiem, piesaistot mērķauditorijas uzmanību bērnu literatūrai, lasīšanai, kā arī veicināt viņu lasītprasmi un interesi par iespieddarbiem. Atbalstīts
Cēsu dienas Limbažos Vidzemes plānošanas reģions „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2017” 1000,00 EUR
(VPR)
 
Projekta mērķis ir veidot izstāžu ciklu, lai stiprinātu Limbažu un Cēsu novadu draudzības saites un bagātinātu Vidzemes kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, pārmantošanā un popularizēšanā. Neatbalstīts
Rakstītājs – Grāmata – lasītājs. Tikšanās ar jaunāko latviešu grāmatu autoriem Limbažu Galvenajā bibliotēkā. 4. kārta VKKF 250,00 EUR
(VKKF)
 
Projekta mērķis ir popularizēt latviešu oriģinālliteratūru grāmatniecību vietējā sabiedrībā, veicināt esošo un jaunu lasītāju izglītošanu, veicināt bibliotēkas darbības attīstību, kā arī atdzīvināt un bagātināt savas apkārtnes kultūras vidi. Atbalstīts
Limbažu Galvenās bibliotēkas projekts “Literārā aka” VKKF 1000,00 EUR
(VKKF)
 
Limbažu Galvenās bibliotēkas kā kultūras iestādes mērķis ir popularizēt latviešu oriģinālliteratūru vietējā sabiedrībā, veicināt esošo un jaunu lasītāju izglītošanu, aktivizēt iedzīvotāju vēlmi lasīt, nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu daudzveidību un bagātināt savas apkārtnes kultūras dzīvi. Atbalstīts 

2016. gadā realizētie projekti

 

 

 

Projekta nosaukums

Atbalstītāji, sadarbības partneri

Projekta apraksts (īss kopsavilkums)

Piezīmes

Visi ceļi ved uz bibliotēku – daudzkrāsainu Gaismas pili” Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 19.konference

Vidzemes plānošanas reģions “Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2016”

Projekta mērķis ir organizēt ikgadējo LBB Vidzemes nodaļas vasaras saietu, lai veicinātu Vidzemes reģiona bibliotekāru profesionālo pilnveidi, savstarpējo sadarbību, iegūtu jaunas zināšanas un apgūtu jaunas prasmes, kas veicinātu bibliotēku tālāku attīstību, akcentējot bibliotēkas lomu sabiedrībā un piesaistot jaunus klientus.

LGB projekts, vadītāja A. Evertovska

 

Rakstītājs – Grāmata – Lasītājs. Tikšanās ar jaunāko latviešu grāmatu autoriem Limbažu Galvenajā bibliotēkā. 3.kārta

VKKF

Projekta mērķis ir popularizēt latviešu oriģinālliteratūru un grāmatniecību vietējā sabiedrībā, veicināt esošo un jaunu lasītāju izglītošanu, veicināt bibliotēkas darbības attīstību, kā arī atdzīvināt un bagātināt Limbažu apkārtnes kultūras dzīvi.

LGB projekts, vadītāja A. Evertovska

 

Rakstītājs – Grāmata – Lasītājs. Tikšanās ar jaunāko latviešu grāmatu autoriem Limbažu Galvenajā bibliotēkā. 2.kārta

VKKF

Projekta mērķis ir popularizēt latviešu oriģinālliteratūru un grāmatniecību vietējā sabiedrībā, veicināt esošo un jaunu lasītāju izglītošanu, veicināt bibliotēkas darbības attīstību, kā arī atdzīvināt un bagātināt Limbažu apkārtnes kultūras dzīvi.

LGB projekts, vadītāja A. Evertovska

Turpinās no 2015. gada

Latviešu filmu vakari Limbažu Galvenajā bibliotēkā

VKKF

Projekta tiks organizēti bezmaksas latviešu filmu vakari un tikšanās ar attiecīgās filmas veidotājiem

LGB projekts, vadītāja A. Evertovska

Turpinās no 2015. gada

Projekts "COMM/RIXEDIC/2013-2017 EUROPE DIRECT informācijas centrs Valmierā"

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Valmieras bibliotēka, Valkas pilsētas bibliotēka, Cēsu centrālā bibliotēka, Limbažu Galvenā bibliotēka

Projektā ir izveidots Ziemeļrietumvidzemes informācijas tīkls ES jautājumos, kurā iesaistās Valmieras bibliotēka ar EK "Europe Direct" informācijas centru valmierā un galveno bibliotēku kontaktpunkti Valkā, Cēsīs un Limbažos. Projekta mērķis ir sniegt iedzīvotājiem informāciju par ES pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

LGB iesaistās projektā (turpinās no 2014. gada), pārstāv – Dž. Sniķere

 

 

 

2015. gadā realizētie projekti

 

Projekts Atbalstītāji, sadarbības partneri Projekta anotācija Piezīmes
VKKF projekts "Latviešu filmu vakari Limbažu Galvenajā bibliotēkā"
VKKF Projekta ietvaros 2015. un 2016. gadā tiks organizēti bezmaksas latviešu filmu vakari un tikšanās ar attiecīgās filmas veidotājiem:
  • Režisora, mākslinieka un scenārista Arnolda Burova animācijas filmas, atzīmējot A. Burova 100. jubileju.
  • Dokumentālā filma “Mans Tēvs Baņķieris” un tikšanās ar filmas režisori Ievu Ozoliņu.
  • Dokumentālā filma “Laimes formula” un tikšanās ar filmas režisori Antru Cilinsku un Inesi Ziņģīti.
LGB projekts, vadītāja A. Evertovska
VKKF projekts "Rakstītājs - grāmata - lasītājs. Tikšanās ar jaunāko latviešu grāmatu autoriem Limbažu Galvenajā bibliotēkā" VKKF Projekta ietvaros notiks tikšanās ar jauno rakstnieku, grāmatas "Jelgava 94" autoru Jāni Joņevu, dzejnieku, jaunāko dzejas krājumu "Rīta rūsa" un "Eņģeļu lidlauks" autoru Leonu Briedi, rakstnieku, žurnālistu, romāna "18" autoru Paulu Bankovski un rakstnieci, scenogrāfi, grāmatas "Izdzīvo. Piedzīvo. Lido." autori Elvitu Ruku. LGB projekts, vadītāja A. Evertovska
Projekts "Biznesa un atpūtas centra rekonstrukcija par bibliotēku Parka ielā 23, Limbažos" Limbažu novada pašvaldība Ēkas pārbūve un iekārtošana notika no 2014.gada oktobra līdz 2015.gada augustam. Projekta un interjera dizaina autore - arhitekte Sarmīte Pāvilaite, ģenerālbūvuzņēmējs SIA REA BŪVE, vadītājs Andis Kapzems. Finansētājs - Limbažu novada pašvaldība. LGB iesaistās projektā (turpinās no 2014.gada), pārstāv - Dz.Justa
Projekts "MICROPOL - attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem" Rīgas Tehniskā universitāte, Limbažu novada pašvaldība Projekta "MICROPOL - attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem" mērķis ir sekmēt āttālinātā darba centru veidošanu, sniedzot atbalstu attālinātā darba veicējiem un mazajai uzņēmējdarbībai lauku teritorijās. Projektā apvienojušies 11 partneri no 10 Eiropas Savienības valstīm - Dānijas, Nīderlandes, Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Lielbritānijas, Itālijas, Francijas, Igaunijas un Latvijas - lai apmainītos ar pieredzi un sagatavotu vadlīnijas attālinātā darba centru turpmākai attīstībai. LGB iesaistās projektā (turpinās no 2014.gada), pārstāv - K.Kīne
Projekts "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā" 85% no izmaksām sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, 3% - valsts budžeta dotācija, bet 12% - Limbažu novada pašvaldības finansējums. Projekta ietvaros 2015.gadā tiks uzlabots Limbažu Galvenās bibliotēkas bezmaksas interneta pieejas punkts - tiks iegādāti 7 jauni datoru komlekti (monitors un sistēmbloks) un 1 daudzfunkcionālā iekārta, kas nodrošinās A3 melnbaltu un krāsu izdruku, dokumentu skenēšanu. LGB iesaistās projektā (turpinās no 2014.gada), pārstāv - Dz.Justa, Dž.Sniķere
Projekts "COMM/RIXEDIC/2013-2017 EUROPE DIRECT informācijas centrs Valmierā" Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Valmieras bibliotēka, Valkas pilsētas bibliotēka, Cēsu centrālā bibliotēka, Limbažu Galvenā bibliotēka Projektā ir izveidots Ziemeļrietumvidzemes informācijas tīkls ES jautājumos, kurā iesaistās Valmieras bibliotēka ar EK "Europe Direct" informācijas centru valmierā un galveno bibliotēku kontaktpunkti Valkā, Cēsīs un Limbažos. Projekta mērķis ir sniegt iedzīvotājiem informāciju par ES pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. LGB iesaistās projektā (turpinās no 2014.gada), pārstāv - I.Sokolovska
Sadarbības projekts ar Ļeņingradas apgabala uliversālo zinātnisko bibliotēku Ļeņingradas apgabala universālā zinātniskā bibliotēka, Limbažu novada pašvaldība   LGB iesaistās projektā, pārstāv - Dz.Justa, I.Briede

 

 

2014. gadā realizētie projekti

 

Projekts Atbalstītāji, sadarbības partneri Projekta anotācija Piezīmes
"Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās" VKKF, LNB   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "Adult Literacy - teacher competencies" Public Open University Zagreb / Pučko otvoreno učilište Zagreb   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "Learning by puppets" Centro de Enseñanza de Personas Adultas de Santoña (Pieaugušo izglītības centrs)   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā "100gr latviešu oriģinālliteratūras Limbažu novadam", 5. kārta VKKF Literatūras nozare   LGB projekts (turpinās no 2013.gada), vadītāja Z.Millere
Projekts "MICROPOL - attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem" Rīgas Tehniskā universitāte, Limbažu novada pašvaldība Projekta "MICROPOL - attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem" mērķis ir sekmēt āttālinātā darba centru veidošanu, sniedzot atbalstu attālinātā darba veicējiem un mazajai uzņēmējdarbībai lauku teritorijās. Projektā apvienojušies 11 partneri no 10 Eiropas Savienības valstīm - Dānijas, Nīderlandes, Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Lielbritānijas, Itālijas, Francijas, Igaunijas un Latvijas - lai apmainītos ar pieredzi un sagatavotu vadlīnijas attālinātā darba centru turpmākai attīstībai. LGB iesaistās projektā (turpinās no 2013.gada), pārstāv - K.Kīne
Ļeņingradas apgabala universālās zinātniskās bibliotēkas novadpētniecības lasījumi "Zemstu tradīcijas: 150 gadi zemes reformai Krievijā". Ļeņingradas apgabala universālā zinātniskā bibliotēka, Limbažu novada pašvaldība Delegāti no Latvijas uzstājās konferencē ar mūsdienīgu tēmu "Lauku bibliotēkas Latvijā. Dialogs ar pašvaldību un pozitīvu pārmaiņu piemēri". Pieredzes apmaiņa Ļeņingradas apgabala bibliotēkās. Lasīt vairāk... LGB iesaistās projektā, pārstāv - Dz.Justa, I.Briede
Projekts "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā" 85% no izmaksām sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, 3% - valsts budžeta dotācija, bet 12% - Limbažu novada pašvaldības finansējums. Projekta ietvaros 2015.gadā tiks uzlabots Limbažu Galvenās bibliotēkas bezmaksas interneta pieejas punkts - tiks iegādāti 7 jauni datoru komlekti (monitors un sistēmbloks) un 1 daudzfunkcionālā iekārta, kas nodrošinās A3 melnbaltu un krāsu izdruku, dokumentu skenēšanu. LGB iesaistās projektā, pārstāv - Dz.Justa, Dž.Sniķere
Projekts "Biznesa un atpūtas centra rekonstrukcija par bibliotēku Parka ielā 23, Limbažos" Limbažu novada pašvaldība Noslēgts līgums ar būvnieku, uzsākta ēkas pārbūve. Būvniecības plānošanas darba grupā regulāri piedalās arī LGB direktore. LGB iesaistās projektā, pārstāv - Dz.Justa
Projekts "COMM/RIXEDIC/2013-2017 EUROPE DIRECT informācijas centrs Valmierā" Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Valmieras bibliotēka, Valkas pilsētas bibliotēka, Cēsu centrālā bibliotēka, Limbažu Galvenā bibliotēka Projektā ir izveidots Ziemeļrietumvidzemes informācijas tīkls ES jautājumos, kurā iesaistās Valmieras bibliotēka ar EK "Europe Direct" informācijas centru valmierā un galveno bibliotēku kontaktpunkti Valkā, Cēsīs un Limbažos. Projekta mērķis ir sniegt iedzīvotājiem informāciju par ES pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. LGB iesaistās projektā (turpinās no 2013.gada), pārstāv - I.Sokolovska

 

 

2013. gadā realizētie projekti

 

Projekts Atbalstītāji, sadarbības partneri Projekta anotācija Piezīmes
Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā "100gr latviešu oriģinālliteratūras Limbažu novadam", 5. kārta VKKF Literatūras nozare   LGB projekts, vadītāja Z.Millere
Kultūras projekts "Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās" VKKF, LNB   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "Culture and environment - new paths for the sustainable tourism" NGO Mare Nostrum, Konstanta, Rumānija   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "Coaching and counselling methods to language learning. TPR / Total Physical Response" Mūžizglītības centrs Islandē (Reykjanesbær, Iceland)   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "Empowerment Through Literacy: The Alpha to Omega Workshop" Krioneri Youth organization, Grieķija   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "Experiential learning as a tool for adult literacy education" Organizācija Associazione culturale "è", Itālija   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "The Transforming Word" Escuela Oficial de Idiomas Alcalá de Henares, Spānija   LGB projekts, vadītāja I.Briede
"Pillars of Democracy" Herningas bibliotēka (Dānija) Projekts ir par demokrātiju un bibliotēku lomu demokrātijas saglabāšanā, iesaistot iedzīvotājus. Atslēgas vārdi ir: demokrātija, bibliotēku lomas pārskatīšana, digitālās prasības un izpratne, aktīva iedzīvotāju līdzdalība. projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Projektu plānots realizēt no 2014.gada līdz 2017.gadam. LGB iesaistās projektā, pārstāv - I.Briede
Projekts par LGB nodrošināšanu ar atbilstošām telpām Limbažu novada pašvaldība   LGB iesaistās projektā, pārstāv - Dz.Justa
Projekts "MICROPOL - attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem" Rīgas Tehniskā universitāte, Limbažu novada pašvaldība Projekta "MICROPOL - āttālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem" mērķis ir sekmēt attālinātā darba centru veidošanu, sniedzot atbalstu attālinātā darba veicējiem un mazajai uzņēmējdarbībai lauku teritorijās. Projektā apvienojušies 11 partneri no 10 Eiropas Savienības valstīm - Dānijas, Nīderlandes, Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Lielbritānijas, Itālijas, Francijas, Igaunijas un Latvijas - lai apmainītos ar pieredzi un sagatavotu vadlīnijas attālinātā darba centru turpmākai attīstībai. LGB iesaistās projektā, pārstāv - K.Kīne
Dalība projektā COMM/RIXEDIC/2013-2017 EUROPE DIRECT informācijas centrs Valmierā Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Valmieras bibliotēka, Valkas pilsētas bibliotēka, Cēsu centrālā bibliotēka Projektā ir izveidots Ziemeļrietumvidzemes informācijas tīkls ES jautājumos, kurā iesaistās Valmieras bibliotēka ar EK "Europe Direct" informācijas centru Valmierā un galveno bibliotēku kontaktpunkti Valkā, Cēsīs un Limbažos. Projekta mērķis ir sniegt iedzīvotājiem informāciju par ES pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. LGB iesaistās projektā, pārstāv I.Sokolovska

 

 

2012. gadā realizētie projekti

 

Projekts Atbalstītāji, sadarbības partneri Projekta anotācija Piezīmes
Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā "100gr latviešu oriģinālliteratūras Limbažu novadam", 4.kārta VKKF Literatūras nozare   LGB projekts, vadītāja Z.Millere
VKKF projekts "Grāmatu iepirkums Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novada pašvaldību publiskajām bibliotēkām" VKKF mērķprogramma, LNB   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig in-service training course "Improving Educators Resilience to stress" (pedagogu noturības veicināšana stresa situācijās) Latvijas pieaugušo izglītības apvienība. Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas projekta STRESSLESS finansējums.   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "Culture and environment - new paths for the sustainable tourism" NGO Mare Nostrum (Constanta, Rumānija)   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas "Mācību partnerības" projekts "Sharing Heritage AcRoss Europe" Valsts izglītības attīstības aģentūra   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas "Sagatavošanas vizītes" projekta iesniegums, lai apmeklētu kontaktsemināru ES projektu sagatavošanai Valsts izglītības attīstības aģentūra   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "IN DIGITAL MEDIO STAT VIRTUS!" Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sezione Laziale ONLUS (Itālija)   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "Lifelong learning - The Multiplier experience" K.A.NE. - Social Youth Development (Grieķija)   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Grundtvig darbnīca "Introduction to the art of tightrope walking. Workshop of personal development and group cohesion, through the practice of walking on a tight rope" Ecole de Cirque de Bruxelles (Beļģija)   LGB projekts, vadītāja I.Briede
Sabiedrības informēšanas projekts par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem "Seko EKO" LR Ārlietu ministrija, Madonas novada bibliotēkas ES informācijas punkts Projekta iesniedzējs Madonas novada bibliotēkas ES informācijas punkts. Projekts paralēli tiek īstenots Madonas ESIP, Limbažu ESIP un Valmieras ESIP. Projektu līdzfinansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, kas no 2010.gada 1.janvāra koordinē Eiropas Savienības informācijas punktu darbību 32 Latvijas pilsētās. Projekts veicina sabiedrības izpratni un aktīvu līdzdalību vides piesārņojuma problēmu risināšanā, klimata mainības mazināšanā. Limbaži ESIP piedalījās sabiedrības informēšanas projektā par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem "Seko EKO",kurš tika uzsākts 2011.gada 1.oktobrī un turpinājās līdz 2012.gada 31.janvārim. Janvārī notika projekta pēdējā aktivitāte - konkurss iedzīvotājiem "Šķirot ir stilīgi". LGB iesaistās projektā, pārstāv - I.Sokolovska
Dalība Eiropas Komisijas Europe Direct Informācijas centra Valmierā projektā "Tīkla "EUROPE DIRECT" informācijas centri 2009.-2012.g." Eiropas komisija, Valmieras, Valkas, Cēsu bibliotēkas Projektā ir izveidots Ziemeļrietumvidzemes informācijas tīkls ES jautājumos, kurā iesaistās Valmieras bibliotēka ar EK "Europe Direct" informācijas centru Valmierā un galveno bibliotēku kontaktpunkti valkā, Cēsīs un Limbažos. Projekta mērķis ir sniegt iedzīvotājiem informāciju par ES pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. LGB iesaistās projektā, pārstāv - I.Sokolovska
Starptautiskais sadarbības projekts ar Ļeņingradas apgabala universālo zinātnisko bibliotēku (Krievija, Sanktpēterburga) Ļeņingradas apgabala universālā zinātniskā bibliotēka, Limbažu novada pašvaldība, Viļķenes pagasta pārvalde, Viļķenes bibliotēka No 31.jūlija līdz 5.augustam Latvijā pēc Limbažu novada pašvaldības ielūguma viesojās Ļeņingradas apgabala universālās zinātniskās bibliotēkas (LOUNB - Ленинградская областная универсальная научная библиотека) 6 darbinieki un bibliotēkas direktore Ludmila Bļudova. Viesu uzņemšanai Latvijā tika sagatavota daudzveidīga programma, kas ietvēra gan profesionālo pieredzes apmaiņu, gan dažādus apskates objektus. Savstarpējās sarunās izskanēja viedokļi par turpmāko sadarbību profesionālās pieredzes apmaiņā. Lielākais ieguvums ir izveidojušās sirsnīgās attiecības ar Pēterburgas kolēģiem, kas ir kā pamats kopīgu kultūras un profesionālās pieredzes apmaiņas projektu realizācijai nākotnē. 2011.gadā Limbažu novada delegācija tika uzņemta Sanktpēterburgā. LGB iesaistās projektā, pārstāv - Dz.Justa, I.Briede
Publisko bibliotēku attīstības projekts "Trešais tēva dēls" v/a "Kultūras informācijas sistēmas"   LGB iesaistās projektā, pārstāv - Dz.Justa
Projekts par LGB nodrošināšanu ar atbilstošām telpām Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada Domes lēmums Par dalību SIA "Saules parks" nekustamā īpašuma Parka iela 23, Limbaži, Limbažu novads, kadastra numurs 6601 009 0036, izsolē : lēmums Nr.39 : 2012.g. 20.dec. : domes sēdes protokols Nr.21. LGB iesaistās projektā, pārstāv - Dz.Justa
VVBIS v/a "Kultūras informācijas sistēmas" 5 datorkomlektu piegāde LGB un sadale Limbažu, Alojas un Salacgrīvas bibliotēkām. LGB iesaistās projektā, pārstāv - Dz.Justa

 

 

Grāmatu lasīšanas termiņu pagarināšana: 64070747

Individuālo darba vietu rezervēšana: 64070710

Bibliotēkas apskates ekskursijas lūdzam pieteikt pa tālruni: 29479811

Aktuālā informācija

Ziedu spēles

Ziedu spēles

Līdz 29. augustam Limbažu Galvenajā bibliotēkā apskatāma novadnieces Intas Kirmušas darināto auduma ziedu izstāde
Saulkrasti gadalaikos

Saulkrasti gadalaikos

Līdz 23. augustam Limbažu galvenajā bibliotēkā apskatāma Gitas Memmēnas foto izstāde
Vasara ar Bērnu žūriju

Vasara ar Bērnu žūriju

Iesaisties lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"

Limbažu Galvenajā bibliotēkā Tu vari ...

  • Atrast un lasīt interesantas grāmatas, žurnālus un drukātās avīzes.
  • Lietot datorus un to datorprogrammas Word, Excel, PowerPoint uc.
  • Piekļūt bezmaksas internetam ar savām vai bibliotēkas ierīcēm.
  • Kļūt par lasītāju un ņemt grāmatas, žurnālus, filmas un citus bibliotēkas krājuma materiālus uz mājām.
  • Piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos: tikšanās ar rakstniekiem, izstādēs, radošajās darbnīcās, interešu grupu nodarbībās, klubiņos u.c.

Piedalies bibliotēkas rīkotajā aptaujā

| Visas aptaujas

No kurienes Jūs saņemat informāciju par bibliotēkas pasākumiem?

BRĪVDIENĀS UN ĀRPUS DARBA LAIKA bibliotēkas grāmatu nodošanai aicinām izmantot grāmatu nodošanas iekārtu Limbažos, Parka ielā 23 (ārpusē pie bibliotēkas)