Kontakti

Parka iela 23, Limbaži, LV-4001, Latvija
Tālr: +371 64070747; +371 64070710
E-pasts:

Darba laiks

P/O/C/P  10:00-18:00
T  10:00-19:00
Se  10:00-15:00 (no 01.07.-31.08. sestdienās SLĒGTS)

Piektdiena
17. augusts
Vārda dienas:
Vineta, Oļegs

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā un konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2017. gada 4. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Metodiskā un konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Sadarbības līguma un metodisko pakalpojumu izcenojumu 2018. gadam sagatavošana un iesniegšana Limbažu novada pašvaldībai, kuru nosūta Alojas novada domei līguma parakstīšanai. Izcenojumu precizēšana oktobris LGB Dz. Justa B. Sauka 2. Budžeta izstrāde RGB funkciju veikšanai Limbažu novada bibliotēkās. Pamatošana budžeta pārrunās ar... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā un konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2017. gada 3. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Metodiskā un konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 2. Detalizēta metodiskā un konsultatīvā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 2017. gada 4.ceturksnim. Publicēšana www.limbazubiblioteka.lv septembris LGB B. Sauka Z. Birņika II Novadu publisko bibliotēku akreditācijas: 1. Kontrole par akreditācijas ieteikumu izpildi Limbažu un Alojas novadu publiskajās bibliotēkās 3. ceturksnis Limbažu... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) Metodiskā un konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2017. gada 2. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana, darbs ar atskaitēm: 1. Darbs pie LGB dokumentu sagatavošanas akreditācijai aprīlis LGB Dz. Justa Nodaļu vadītāji 2. Detalizēta metodiskā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 2017. gada 3.ceturksnim. Publicēšana www.limbazubiblioteka.lv jūnijs LGB B. Sauka Z. Birņika II Novadu publisko bibliotēku akreditācijas: 1. LGB akreditācija 8. maijs LGB Dz. Justa... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā un konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2017. gada 1. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām
Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana, darbs ar atskaitēm: 1. Darbs ar gada atskaitēm par 2016. gadu – LGB, novados, darbā ar bērniem, Latvijas DKK janvāris- marts LGB Dz. Justa B. Sauka D. Lāce 2. Apaļā galda diskusijas Limbažu un Alojas novadu bibliotēkām 24., 25. janvāris LGB B. Sauka 3. Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas 21. – 22. marts LNB Dz. Justa B. Sauka... Atvērt visu ierakstu >>>

LGB metodiskā un konsultatīvā darba plāns 2017. gadam. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām Nr. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana:
Dz. Justa B. Sauka 1. Līguma noslēgšana par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Alojas novada bibliotēkās starp Limbažu novada un Alojas novada domēm
Dz. Justa 2. Darbs pie LGB attīstības plāna 2017.- 2023. janvāris - decembris LGB Dz. Justa B. Sauka 3. Metodiskā darba plāna izstrāde nākošajam gadam decembris LGB B. Sauka 4. Metodiskā darba plāna izstrāde katram ceturksnim katra ceturkšņa... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā un konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2016. gada 4. ceturksnim Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām
Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1.
Darbs pie LGB attīstības koncepcijas 2016.- 2021. 4. ceturksnis LGB Dz. Justa 2. Sadarbības līguma un metodisko pakalpojumu izcenojumu 2017. gadam sagatavošana un iesniegšana Limbažu novada pašvaldībai, kuru nosūta Alojas novada domei, līguma parakstīšanai. Izcenojumu precizēšana oktobris
LGB
Dz. Justa B. Sauka
3.... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā un konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2016. gada 3. ceturksnim Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Darbs pie LGB attīstības koncepcijas 2016. - 2021. 3. ceturksnis LGB Dz. Justa 2. Konsultatīvā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 4. ceturksnim, ievietošana LGB mājas lapā septembris LGB B. Sauka 3. 2017.gada kopējā metodiskā plāna izstrāde. Nepieciešamā finansējuma tāmes projekta sastādīšana Limbažu un Alojas novadam septembris LGB B. Sauka 4.... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2016. gada 2. ceturksnim Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām Nr. p. k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/-ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Darbs pie LGB attīstības koncepcijas 2016.- 2021. 2. ceturksnis LGB Dz. Justa B. Sauka 2. Metodiskā darba plāna izstrāde 3. ceturksnim 2. ceturksnis LGB B. Sauka II Semināru, informācijas apmaiņas pasākumu organizēšana, bibliotēku apmeklējumi, konkursi: 1. Informatīvais mācību seminārs 28. aprīlis LGB B. Sauka K. Ķilpe 2. Sezonas noslēguma - izbraukuma seminārs... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2016. gada 1. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu istrāde, administrēšana, darbs ar atskaitēm: 1. Darbs ar gada atskaitēm par 2015. gadu – LGB, novados, darbā ar bērniem, Latvijas DKK janvāris - februāris LGB Dz. Justa B. Sauka I. Briede G. Oročko 2. Reģionu galveno bibliotēku Apaļā galda diskusijas un 2015. gada pārskatu prezentācijas LNB BAC 8. marts Rīga, LNB Dz. Justa B. Sauka G. Oročko 3 Prezentācijas par darbu novadu bibliotēkās,... Atvērt visu ierakstu >>>

LGB metodiski konsultatīvā darba plāns 2016. gadam. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Atbildīgais/ie par izpildi Piezīmes I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: janvāris - decembris Dz. Justa B. Sauka K. Ķilpe I. Briede 1. Darbs pie LGB koncepcijas 2016.- 2021. Dz. Justa B. Sauka 2. Metodiskā darba plāna izstrāde gadam un katram ceturksnim B. Sauka II Darba kvalitātes uzturēšana vietējās nozīmes bibliotēkās: 1. Semināri Bibliotēku apmeklējumi Apmācības/Ideju darbnīcas Sarunas/diskusijas novados Izbraukuma semināri – pieredzes apmaiņa Limbažu un Alojas novadu Bibliotēku konsultatīvās... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2015. gada 4. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. p.k . Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Sadarbības līguma un metodisko pakalpojumu izcenojumu 2016. gadam sagatavošana un iesniegšana Limbažu novada pašvaldībai, kuru nosūta Alojas novada domei, līguma parakstīšanai. Izcenojumu precizēšana oktobris LGB Dz. Justa B. Sauka 2. Budžeta izstrāde RGB funkciju veikšanai Limbažu novada bibliotēkās. Pamatošana budžeta pārrunās ar pašvaldības amatpersonām... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2015. gada 3. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr.p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Konsultatīvā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 4. ceturksnim septembris LGB B. Sauka II Gatavošanās novadu publisko bibliotēku akreditācijas pārbaudei: 1. Limbažu novada bibliotēku akreditācija 5., 6. oktobris Limbažu novada publiskās bibliotēkas Dz. Justa B. Sauka III Semināru, informācijas apmaiņas pasākumu organizēšana, bibliotēku apmeklējumi, konkursi,... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2015. gada 2. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr.p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Konsultatīvā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 3. ceturksnim 20. jūnijs LGB B. Sauka 2. Izmaiņas RGB konsultatīvajā pārraudzībā par darbu ar bērniem sakarā ar jauna vadītāja apstiprināšanu Limbažu Bērnu bibliotēkā 2. cet. LGB Dz. Justa II Semināru, informācijas apmaiņas pasākumu organizēšana, bibliotēku apmeklējumi, konkursi, apmācības: 1. Informatīvais... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2015. gada 1. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr.p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana, darbs ar atskaitēm: 1. Darbs ar gada atskaitēm par 2014. gadu - LGB, novados, darbā ar bērniem, Latvijas DKK janvāris - marts LGB Dz. Justa B. Sauka I. Briede K. Kīne G. Beķere 2. Reģionu galveno bibliotēku Apaļā galda diskusijas un 2014. gada pārskatu prezentācijas LNB BAI 5. marts Rīga, LNB Dz. Justa G. Beķere B. Sauka 3. Prezentācijas par darbu novadu bibliotēkās,... Atvērt visu ierakstu >>>

LGB konsultatīvā darba plāns 2015. gadam. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks
vai termiņš Atbildīgais/ie
par izpildi Piezīmes I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: janvāris - decembris Dz. Justa B. Sauka I. Briede 1. Darbs pie LGB koncepcijas 2014 - 2019 Dz. Justa B. Sauka 2. Metodiskā darba plāna izstrāde gadam un katram ceturksnim B. Sauka II Novadu publisko bibliotēku akreditācija: 1. Darba kvalitātes uzturēšana vietējās nozīmes bibliotēkās: Bibliotēku apmeklējumi Semināri Apmācības sarunas/diskusijas novados Limbažu un Alojas novadu Bibliotēku konsultatīvās padomes aktivitātes... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2014. gada 4. ceturksn im. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr.p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Sadarbības līguma un metodisko pakalpojumu izcenojumu 2015. gadam sagatavošana un iesniegšana Limbažu novada pašvaldībai, kuru nosūta Alojas novada domei, līguma parakstīšanai. Izcenojumu precizēšana. oktobris LGB Dz. Justa B. Sauka 2. Bužeta izstrāde RGB funkciju veikšanai Limbažu novada bibliotēkās. Pamatošana budžeta pārrunās ar pašvaldības amatpersonām.... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB)
konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs
2014. gada 3. ceturksnim.
Darbs ar Limbažu un Alojas
novadu publiskajām un skolu bibliotēkām.
Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Konsultatīvā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 4. ceturksnim septembris LGB B. Sauka II Gatavošanās novadu publisko bibliotēku akreditācijas pārbaudei: 1. Alojas novada bibliotēku akreditācija oktobris Alojas novada publiskās bibliotēkas Dz. Justa B. Sauka III Semināru, informācijas apmaiņas pasākumu organizēšana, bibliotēku... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2014. gada 2. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Konsultatīvā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 3. ceturksnim jūnijs LGB B. Sauka II Semināru, informācijas apmaiņas pasākumu organizēšana, bibliotēku apmeklējumi, konkursi, apmācības: 1. Informatīvais mācību seminārs 24. aprīlis Limbažu Bērnu bibliotēka B. Sauka 2. Sezonas noslēguma - izbraukuma semināra organizēšana uz Limbažu novada Skultes bibliotēku,... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2014. gada 1. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana, darbs ar atskaitēm:

1. Darbs ar gada atskaitēm par 2013. gadu – LGB, novados, darbā ar bērniem, Latvijas DKK janvāris - februāris LGB Dz. Justa B. Sauka K. Kīne G. Beķere 2. Apaļā galda diskusija 20. februārī Rīga, LNB B. Sauka G. Beķere 3. Prezentācijas par darbu novadu bibliotēkās, LGB un LBB, prezentācijas bibliotēku... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā darba plāns 2014. gadam. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Atbildīgais/ie par izpildi I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: janvāris - decembris Dz. Justa B. Sauka K.Kīne I.Briede 1. Konsultatīvās u.c. sadaļas izstrāde LGB koncepcijai 2014.- 2019. Dz. Justa B. Sauka II Gatavošanās novadu publisko bibliotēku akreditācijas pārbaudei: 1. Darba kvalitātes uzturēšana vietējās nozīmes bibliotēkās: Bibliotēku apmeklējumi Semināri Apmācības Sarunas/diskusijas novados Limbažu un Alojas novadu Bibliotēku konsultatīvās padomes aktivitātes Konkurss... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2013. gada 4. ceturksnim Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Sadarbības līguma un metodisko pakalpojumu izcenojumu 2014. gadam sagatavošana un iesniegšana Limbažu novada pašvaldībai, kura nosūta Alojas novada domei, līguma parakstīšanai. Izcenojumu precizēšana oktobris LGB Dz. Justa B. Sauka 2. Budžeta izstrāde RGB funkciju veikšanai Limbažu novada bibliotēkās. Pamatošana budžeta pārrunās ar pašvaldības amatpersonām novembris,... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2013. gada 3. ceturksnim (jūlijs, augusts, septembris) Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Konsultatīvā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 4. ceturksnim septembris LGB B. Sauka II Semināru, informācijas apmaiņas pasākumu organizēšana, bibliotēku apmeklējumi, konkursi, apmācības: 1. Informatīvais mācību seminārs 26. septembris Zāles ielā 8, LGB B. Sauka 2. Turpinās publisko bibliotēku darbinieku apmācība darbā ar... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2013. gada 2. ceturksnim. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Konsultatīvā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 3. ceturksnim jūnijs LGB B. Sauka II Semināru, informācijas apmaiņas pasākumu organizēšana, bibliotēku apmeklējumi, konkursi, apmācības: 1. Informatīvais mācību seminārs 25. aprīlis Rīgas ielā 9, Limbažu kultūras nams B. Sauka 2. Mācību ekskursija/pieredzes brauciens uz Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēku... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba aktivitāšu kalendārs 2013. gada 1. ceturksnim. Darbs ar Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana, darbs ar atskaitēm: 1. Darbs ar gada atskaitēm par 2012. gadu – LGB, novados, darbā ar bērniem, Latvijas DKK janvāris- februāris Apaļā galda diskusija 21. februārī Prezentācijas 28. februārī bibliotēku darbinieku seminārā Rīga, LNB Zāles ielā 8, LGB Dz. Justa B. Sauka G. Beķere 2. Datu analīze un rezultātu apkopošana pēc bibliotēku anketēšanas... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) konsultatīvā darba plāns 2013. gadam. Darbs ar Limbažu un Alojas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām.
Nr. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš
Atbildīgais/ie par izpildi Piezīmes I Konsultatīvā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: janvāris - decembris Dz. Justa B. Sauka K.Kīne I.Briede
1. 2013.gada sadarbības līguma noslēgšana ar Salacgrīvas novada bibliotēkām 1. ceturksnis Dz. Justa
2. Limbažu novada Attīstības programmas 2011. - 2017. gadam aktualizācija


3. Konsultatīvās u.c. sadaļas izstrāde... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā darba aktivitāšu kalendārs 2012. gada 4. ceturksnim Darbs ar Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām.
Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums
Plānotais laiks vai termiņš
Norises vieta
Atbildīgais/ie par izpildi
I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana:


1. Sadarbības līgumu un metodisko pakalpojumu izcenojumu 2013. gadam sagatavošana un iesniegšana Limbažu novada pašvaldībai, kura nosūta Alojas un Salacgrīvas novadu domēm, līgumu parakstīšanai. Pēc nepieciešamības, izcenojumu precizēšana. oktobris, novembris, decembris... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā darba aktivitāšu kalendārs 2012. gada 3. ceturksnim Darbs ar Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Metodiskā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 4. ceturksnim septembris LGB B. Sauka III Semināru, informācijas apmaiņas pasākumu organizēšana, bibliotēku apmeklējumi, konkursi, apmācības: 1. Informatīvais mācību seminārs 27. septembris Zāles ielā 8, LGB B. Sauka 2. Turpinās publisko bibliotēku darbinieku apmācība darbā ar IT Informācijas meklēšana... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā darba aktivitāšu kalendārs 2012. gada 2. ceturksnim. Darbs ar Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām.

Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Metodiskā darba aktivitāšu kalendāra sastādīšana 3. ceturksnim jūnijs LGB B. Sauka II Gatavošanās LGB un novadu publisko bibliotēku akreditācijas pārbaudei: 1. LGB kā Reģiona galvenās bibliotēkas akreditācijas pārbaude 17. aprīlis LGB Dz. Justa III Semināru, informācijas apmaiņas pasākumu organizēšana, bibliotēku... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā darba aktivitāšu kalendārs 2012. gada 1. ceturksnim. Darbs ar Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām.

Nr. p.k. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Norises vieta Atbildīgais/ie par izpildi I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana, darbs ar atskaitēm: 1. Darbs ar gada atskaitēm par 2011. gadu – LGB, novados, darbā ar bērniem, Latvijas DKK janvāris-16. februāris Prezentācijas 23. februārī bibliotēku darbinieku seminārā Zāles ielā 8, LGB Dz. Justa B. Sauka G. Beķere 2. Datu analīze un rezultātu apkopošana pēc bibliotēku anketēšanas 2012. gada sākumā... Atvērt visu ierakstu >>>

Pielikums Nr. 1 Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā darba plāns 2012. gadam. Darbs ar Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām.
Nr. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Atbildīgais/ie par izpildi Piezīmes I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana janvāris - decembris Dz. Justa B. Sauka K.Kīne I.Briede 1. Atskaites par Interneta mērķdotācijas izlietojumu 16 Limbažu novada publiskajām bibliotēkām 2.pusgads Dz. Justa II Gatavošanās LGB un novadu publisko bibliotēku akreditācijas pārbaudei: 1. Gatavošanās LGB kā reģiona galvenās bibliotēkas akreditācijas pārbaudei 1.pusgads Dz. Justa 2. Darba kvalitātes uzturēšana... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā darba plāns 2011. gada 4. ceturksnim. Darbs ar Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš 4. ceturksnī Atbildīgais/ie par izpildi I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Sadarbības līgumu un metodisko pakalpojumu izcenojumu 2012.gadam apspriešana un dalība līgumu noslēgšanā ar Alojas un Salacgrīvas novada pašvaldībām. oktobris/decembris Dz. Justa B. Sauka 2. Budžeta izstrāde un apspriešana RGB funkciju veikšanai Limbažu novada bibliotēkās novembris/decembris Dz. Justa 3. Metodiskā darba plānošana 2012. gadam un detalizēta izstrāde 1.ceturksnim.... Atvērt visu ierakstu >>>

Limbažu Galvenās bibliotēkas (LGB) metodiskā darba plāns 2011. gada 3. ceturksnim. Darbs ar Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. Nr. Darba/pasākuma nosaukums Plānotais laiks vai termiņš Atbildīgais/ie par izpildi I Metodiskā darba plānošana, dokumentu izstrāde, administrēšana: 1. Sadarbības līgumu un metodisko pakalpojumu izcenojumu 2012. gadam izstrādāšana un nosūtīšana Alojas un Salacgrīvas novada pašvaldībām augusts, septembris Dz. Justa B. Sauka 2. Metodiskā darba plānošana 4. ceturksnim septembris B. Sauka II Gatavošanās LGB un novadu publisko bibliotēku akreditācijas pārbaudei: 1. Gatavošanās LGB kā reģiona galvenās bibliotēkas akreditācijas pārbaudei... Atvērt visu ierakstu >>>

Metodiskā darba un vienotās datu informācijas sistēmas nodrošinājuma plāns 2010. gada 2. ceturksnim Darbs Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu pašvaldību publiskajās un skolu bibliotēkās.
 
Pasākums Laiks Atbildīgais 1. Akreditācijas ieteikumu izpildes kontrole Limbažu pagasta Lādezera un Lādes, Pāles pagasta Ārciema un Katvaru pagasta Pociema bibliotēkās. 4. cet. Dz. Justa B. Sauka 2. Apmācību un profesionālās sadarbības centra darbības koordinācija, apmācību organizēšana bibliotēku darbiniekiem un lietotājiem Limbažos, Zāles ielā 8: turpinās pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku apmācība darbā ar IT INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANU Apmācības iedzīvotājiem- "Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu" Apmācības iedzīvotājiem- "Angļu sarunvalodas klubiņš pieaugušajiem " Trenings "Spēcīga komanda, vesels ES pats". Semināra vadītājs bioenerģētikas eksperts,... Atvērt visu ierakstu >>>

Metodiskā darba un vienotās datu informācijas sistēmas nodrošinājuma plāns 2010. gada 2. ceturksnim Darbs Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu pašvaldību publiskajās un skolu bibliotēkās.
 
Pasākums Laiks Atbildīgais Bibliotēku akreditācija – Limbažu pagasta Lādezera un Lādes, Pāles pagasta Ārciema un Katvaru pagasta Pociema bibliotēku akreditācijas ieteikumu izpildes kontrole 3. cet. Dz. Justa B. Sauka Apmācību un profesionālās sadarbības centra darbības koordinācija, apmācību organizēšana bibliotēku darbiniekiem un lietotājiem Limbažos, Zāles ielā 8 3.cet. K. Kīne I. Briede B. Sauka Virszemes ciparu televīzijas konsultāciju punkta darbība LGB Apmācību un profesionālās sadarbības centrā 3. cet K. Kīne Darbs ar repozitāriju – grāmatu apmaiņas organizēšana, krājuma kārtošana 3.cet. A. Pampe K. Kīne Semināru un informācijas apmaiņas braucienu organizēšana: Kārtējais mācību... Atvērt visu ierakstu >>>

Metodiskā darba un vienotās datu informācijas sistēmas nodrošinājuma plāns 2010. gada 2. ceturksnim Darbs Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu pašvaldību publiskajās un skolu bibliotēkās.
 
Pasākums Laiks Atbildīgais 1. Bibliotēku akreditācija – Limbažu pagasta Lādezera un Lādes, Pāles pagasta Ārciema un Katvaru pagasta Pociema bibliotēkas 30.04. Dz. Justa B. Sauka 2. Aktuāla profesionāla informācija – saruna/diskusija izbraukuma seminārā Salacgrīvas novadā. Laiks tiks precizēts Dz. Justa B. Sauka G. Beķere I. Briede 3. Semināru un informācijas apmaiņas braucienu organizēšana: Kārtējais mācību seminārs Limbažos , aicinot arī novadu skolu bibliotekārus 4. Apmācību un profesionālās sadarbības centra izveide Limbažos, Zāles ielā 8 5 . Repozitārija izveide 6. Virzsemes ciparu televīzijas konsultāciju punkta izveide LGB Apmācību un profesionālās sadarbības centrā 7. Bruno... Atvērt visu ierakstu >>>

Metodiskā darba un vienotās datu informācijas sistēmas nodrošinājuma plāns 2010. gada 1. ceturksnim Darbs Limbažu un Alojas novadu pašvaldību publiskajās un skolu bibliotēkās. Turpinās sarunas par sadarbības līgumu ar Salacgrīvas novada domi.
 
Pasākums Laiks Atbildīgais Profesionālās sadarbības nodrošinājums Metodiskā darba budžeta apspriešana un apstiprināšana Limbažu novada pašvaldībā. Līguma noslēgšanas koordinācija starp Alojas un Limbažu novada pašvaldībām. Līgumu noslēgšanas koordinācija starp SIA TietoEnator Alise un Alojas un Limbažu novada pašvaldībām par BIS ALISE uzturēšanu ar 20% atlaidi. Uzturēšanas finansējuma pieprasījuma izstrāde un iekļaušana LGB budžetā Limbažu novada pašvaldībām Janvāris Dz. Justa 2009. gada statistikas datu un tekstu atskaišu pieņemšana, statistikas ievadīšanas koordinēšana Kultūras Kartē, kopējā pārskata veidošana par novadu bibliotēku darbu 2009. gadā iesniegšanai BAI. Dalība ar prezentāciju apaļā... Atvērt visu ierakstu >>>

Aktuālā informācija

Ziedu spēles

Ziedu spēles

Līdz 29. augustam Limbažu Galvenajā bibliotēkā apskatāma novadnieces Intas Kirmušas darināto auduma ziedu izstāde
Saulkrasti gadalaikos

Saulkrasti gadalaikos

Līdz 23. augustam Limbažu galvenajā bibliotēkā apskatāma Gitas Memmēnas foto izstāde
Vasara ar Bērnu žūriju

Vasara ar Bērnu žūriju

Iesaisties lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"

Limbažu Galvenajā bibliotēkā Tu vari ...

  • Atrast un lasīt interesantas grāmatas, žurnālus un drukātās avīzes.
  • Lietot datorus un to datorprogrammas Word, Excel, PowerPoint uc.
  • Piekļūt bezmaksas internetam ar savām vai bibliotēkas ierīcēm.
  • Kļūt par lasītāju un ņemt grāmatas, žurnālus, filmas un citus bibliotēkas krājuma materiālus uz mājām.
  • Piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos: tikšanās ar rakstniekiem, izstādēs, radošajās darbnīcās, interešu grupu nodarbībās, klubiņos u.c.

Piedalies bibliotēkas rīkotajā aptaujā

| Visas aptaujas

No kurienes Jūs saņemat informāciju par bibliotēkas pasākumiem?

BRĪVDIENĀS UN ĀRPUS DARBA LAIKA bibliotēkas grāmatu nodošanai aicinām izmantot grāmatu nodošanas iekārtu Limbažos, Parka ielā 23 (ārpusē pie bibliotēkas)